Activiteiten & Actueel

De zaaiclub in 2019

 

GROEI EN BLOEI HOORN

 

Ook in 2019 organiseren we weer een zaaiclub! 

 

 

 

Beste Zaaileden,

Het nieuwe jaar is weer begonnen,  op donderdag 7 maart willen we weer starten met de zaaiclub; die avond starten we eerst met een stukje theorie waarna de zaden worden uitgedeeld en uitgewisseld.

We gaan het anders doen dan de vorige jaren. We gaan namelijk meer bijzondere bloem en groentezaden  kweken. We zullen centraal bijzondere zaden inkopen waarna iedere deelnemer 2 soorten zakjes zaad krijgt. Bij de ruildagen kunnen we dan echt verschillende soorten uitwisselen. Iedere deelnemer heeft dan de zorg voor het opkweken van die 2 soorten zaad.

Natuurlijk zullen we ook, zoals elk jaar, zelf gewonnen zaden uitwisselen.

In april zullen we een tweede keer bij elkaar komen om de gekweekte plantjes uit te wisselen

Je kunt je aanmelden bij Jantina Wever. Email: j.wever1352(at)gmail.com. Uiterlijk 15 februari ivm het bestellen van de zaden.

De bijdrage per deelnemer voor de aankoop van zaden is 5 euro

Dit bedrag graag voor 15 februari overmaken op het banknummer van de afdeling NL19ABNA0538782838 t.n.v. Kon Mij TUINB Plantkunde, ovvWie zijn we? Een club enthousiaste Groei en Bloeiers die elk jaar bij elkaar komen om zaden uit te wisselen die we zelf gewonnen hebben uit onze tuin of die we op een andere manier verkregen hebben. En daar zitten vaak verrassende planten tussen die je normaal niet makkelijk zult vinden op de markt of tuincentrum.

 

Dus kijk eens of je nog interessante zaden van groenten en bloemen verzameld heb en meld je ook aan!