Activiteiten & Actueel

jaarrekening 2017 en begroting 2018

GROEI en BLOEI  Afdeling Wassenaar

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Inkomsten via BANK:                                                  Uitgaven via BANK:

Afdracht Hoofdbestuur              €   1.355,50                  Honoraria lezingen                    €       218,87

Rente spaarrekening                  €        10,60                  Excursie kwekerij Snoeker        €         14,90

                                                                                        Paddenstoelenwandeling          €         50,00

                                                                                        Excursie Duinwandeling          €         50,00

                                                                                        Paas- & Wintermanden maken €         73,27

                                                                                        Kerststukjes maken                  €         55,18

                                                                                       Drukwerk- porti maandbericht   €       451,12   

                                                                                       Rayonkosten                              €            7,50

                                                                                      Bankkosten betalingsverkeer      €        150,35

                                                                                     Saldo                                           €         294,91

Totaal                                     €  1.366,10                   Totaal                                           €     1.366,10

 

 

BANKSALDI

 

Saldo betaalrekening    01-01-2017                 €  1.892,37

                                     31-12-2017                 €  2.176,68

                                                Saldo                                               €     284,31

 

Saldo spaarrekening     01-01-2017                 €  5.968,50

                                     31-12-2017                 €  5.979,10

                                              Saldo                                               €       10,60

                                   

Totaal saldo positief                                                                      €   294,91

 

Inkomsten via KAS:                                                   Uitgaven via KAS:     

                       

In kas   01-01-2017                  €      82,50                    Lezing januari (deels)              €       35,00

Opbrengst: entree niet leden         26,00                   Entree de Horsten                     €         2,00

 

Opbrengst kerstmarkt               €      98,15                   Aankoop kerst materiaal           €       60,00

                                                                                      kantoorbehoeften                     €         4,50

                                                                                      Saldo        31-12-2017              €     105,15

Totaal                                     €   206,65                      Totaal                                       €     206,65

 

 

BEGROTING 2018

 

Inkomsten:                                                                 uitgaven:

 

Afdracht Hoofdbestuur             €  1.350,00                Zaalhuur                                  €      135,00

Rente                                       €       10,00                  Honoraria lezingen                  €      395,00  

Van spaarrekening                   €     170,00                  Excursies                                 €      130,00

                                                                                   Paas- & wintermanden maken   €       75,00   

                                                                                   Open tuinendag                         €      120,00

                                                                                   Kerststukjes maken                   €        50,00

                                                                                   Drukwerk-porti maandbericht   €      450,00

                                                                                   Rayonkosten /kantoorbehoeften €       15,00

                                                                                    Bankkosten betalingsverkeer    €      160,00 

 Totaal                             €  1.530,00             Totaal                                  €  1.530,00      

 

 

meer

 

 

 

22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…