Diversen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een verordening die door de Europese unie is vastgesteld en per 25 mei 2018 de huidige Nederlandse regelgeving omtrent privacy vervangt. We hebben het hier over de bescherming van persoonsgegevens die binnen de vereniging aanwezig zijn. Denk hierbij aan het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens. Welke gegevens worden bijgehouden en waar worden die gegevens bewaard.

Onderstaande punten zijn voor ons als vereniging van belang:

 

1. De AVG schrijft voor dat een vereniging van een persoon uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van haar/hem te verzamelen, verwerken en gebruiken. Een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon. De betrokkene kan deze toestemming op elk moment intrekken en dan moet de verantwoordelijke deze gegevens wissen of vernietigen, dan wel aanpassen dat zij niet meer tot deze persoon zijn te herleiden.

Wanneer iemand zich aanmeldt als lid van Groei & Bloei dan wordt alleen gevraagd naar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en datum van aanmelding. Andere gegevens worden niet gebruikt. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het landelijk bureau in Zoetermeer. Wanneer iemand haar/zijn lidmaatschap opzegt, dan worden haar/zijn gegevens vernietigd.

 

2. Gegevens die wij ontvangen hebben mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ooit zijn verkregen en niet anders.

 

3. Alle gegevens worden verwerkt door mensen. Deze mensen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij die gegevens niet aan derden verstrekken of voor eigen gebruik aanwenden.

De verstrekte gegevens worden verwerkt en bijgehouden door de ledenadministrateur. Verder zijn alleen de bestuursleden in het bezit van een lijst met adressen als deze bij het landelijk bureau wordt opgevraagd.

 

4. Foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht zijn ook persoonsgegevens.

Van activiteiten die door onze afdeling worden georganiseerd worden foto’s verwerkt in onze Nieuwsbrief en soms ook op de website geplaatst. Wanneer u bezwaar heeft tegen een foto waarop u staat, dan kunt u dat aan het bestuur kenbaar maken. De desbetreffende foto zal dan direct van de website gehaald worden. Van een foto in onze Nieuwsbrief zal uw toestemming gevraagd worden.

 

5. De vereniging heeft ook een geheimhoudingsplicht, want de gegevens mogen niet ter beschikking gesteld worden aan derden.

De adressen worden voor elke Nieuwsbrief naar onze drukker, Editoo, gestuurd om ze op de Nieuwsbrief af te drukken voor de verzending naar uw huis. Deze gegevens worden daarna door Editoo vernietigd.    

 

Ontvangt u een Nieuwsflits omdat u zich daar in het verleden voor heeft opgegeven en wilt u deze Nieuwsflits ook in de toekomst blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen.

Wilt u deze nieuwsflits in de toekomst niet meer van ons ontvangen? Stuur dan een mail waarin u dat laat weten. Wij halen uw gegevens dan uit de verzendlijst.

 

Mail naar:Opens window for sending email info(at)haren.groei.nl

 

Met vriendelijke groet,

Groei & Bloei afdeling Haren/Eelde

Gretia Wehmhof  

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST