Foto's

Vrijwilligersochtend 2017

Dank voor inzet

Op zaterdag 11 november hebben wij met 25 leden die met een zekere regelmaat hand -en spandiensten verlenen een mooie wandeling gemaakt onder leiding van de boswachters Kaatje en Geert. Ook een vereniging als Groei en Bloei kan  niet zonder inzet van  haar leden aktiviteiten ontplooien. Wij zijn dan ook heel blij dat bijna de helft van onze vrijwilligers  gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging.  

Het weer was goed om te wandelen en de vele wetenwaardigheden van de boswachters maakte dat wij nu weer op een andere wijze kijken naar dit mooie gebied van de Sprengenberg bij Haarle.

In de pas geopende brasserie De Pas is met een heerlijk twaalfuurtje deze ochtend afgesloten.