Groentips & Groeninfo
Vermeerderen dmv enten

 Wanneer de onderstam dikker is dan de erop te plaatsen griffel wordt er geënt. Het is niet de gemakkelijkste manier van vermeerderen. Vooral als het hout van de onderstam taai of hard is, valt het niet mee om een gave snede te maken. Hier gaat het over voor driehoeksenten.

Het is helaas niet altijd zo dat onderstam en ent even dik zijn. In dat geval is driehoeksenting of spleetenten de aangewezen manier om twee planten toch met elkaar te verenigen. In de boomteelt wordt deze manier van enten wel gebruikt om bijvoorbeeld een bijzondere bloeier op stam te krijgen. 

 WerkwijzeDe onderstam wordt gerooid. Het maakt niet veel uit wanneer er wordt geënt. Het najaar heeft echter de voorkeur vanwege het minder worden van de sapstroom in de plant. De onderstam wordt op ca 8 - 10 cm afgeknipt boven het punt waar normaal de wortelhals in de grond staat. Met een zetmes wordt, vanaf de bovenkant van de (afgesnoeide)stam, een driehoekige vorm uitgesneden tot halverwege de kern van het hout en naar beneden uitlopend tot de bast.

Let op dat de stengel niet helemaal openscheurt.

De griffel moet een zodanige lengte hebben dat hierop ten minste 3 ogen of oogparen zitten. Eventueel aanwezig blad wordt verwijderd, beschadig de knoppen in de oksels daarbij niet.De griffel wordt gesneden door aan twee zijden te snijden, zodat een driehoekige vorm ontstaat en wel breed van boven en taps toelopend. Probeer of de griffel precies past in de driehoek van de onderstam. Is dit niet zo, dan moet de griffel worden bijgesneden; net zo lang tot hij goed passend is. De wonden van de griffel moeten zo glad mogelijk zijn.Plaats de ent op de onderstam. Let er daarbij op, dat de bast van zowel onderstam als griffel goed tegen elkaar aansluiten. Bind nu de griffel met raffia vast op de onderstam. De wond wordt afgedekt met entwas of zuivere bijenwas. De onderstam kan nu weer worden opgeplant.De enting is geslaagd als de knoppen op de griffel gaan zwellen of uitlopen.

Een andere manier van enten is SPLEETENTEN

Hierbij wordt de onderstam net boven de wortelhals afgesneden en wordt van bovenaf vanaf twee kanten ingesneden zodat er een wigvormige opening ontstaat. De griffel (a) wordt vervolgens van twee kanten af schuin aangepunt, zodanig dat deze punt precies in de wig van de onderstam past. Beiden stukken worden nu in elkaar geschoven en dmv. draad, elastiek of plakband met elkaar vastgezet.
Deze vorm van enten wordt veel gebruikt wanneer zowel de onderstam als de ent een redelijk dikke doorsnede hebben. Bij een dunne onderstam of ent of wanneer er een ongelijke dikte is is deze vorm van enten minder geschikt omdat de ent en de onderstam niet goed vast gezet kunnen worden aan elkaar.
Een heel oude techniek van deze vorm van enten is door niet een wigvormig stuk uit te snijden maar echt alleen een stam te splijten met een strakke snee en daarin de ent vast te klemmen. Deze manier werd veel toegepast vroeger bij bijvoorbeeld het enten van vruchtbomen waarvan de stammen al ter plaatse op het veld stonden. Deze entvorm werd in het groeiseizoen uitgevoerd en de ent werd met raffia vastgezet. Zo is het, dmv. deze methode, een tijd mode geweest om vruchtbomen te hebben met meerdere rassen op een stam.
Deze vorm wordt echter ook wel toegepast wanneer er dikteverschil is tussen de onderstam en de ent. Wanneer de ent te dik is tov. de onderstam wordt de onderstam gespleten en de ent in de spleet gedrukt. Wel dient er op toegezien te worden dat van beiden het cambium op elkaar aansluit om een goede vergroeiing tot stand te brengen.

 

Naar de groene tipjes..

Home..