Activiteiten & Actueel

Lezing: broedbiologisch onderzoek roofvogels

Op dinsdagavond 27 november zal Hanneke Sevink van de Werkgroep Roofvogels Nederland een lezing geven over het broedbiologisch onderzoek dat zij met anderen samen al zo’n 25 jaar uitvoert in Het Gooi en een deel van de provincie Utrecht.

Zij zal uiteenzetten hoe de broedgevallen van de verschillende soorten roofvogels worden opgespoord. In onze gebieden broeden o.a. havik, buizerd, sperwer, torenvalk, boomvalk, wespendief en sinds kort een zeearend, en elk van deze soorten vraagt om een andere inventarisatietechniek.

Wanneer een nest eenmaal is gevonden wat doen de onderzoekers dan?

Veranderingen in de populaties in de loop van de onderzoeksperiode worden in beeld gebracht. Daarbij zal worden ingegaan op de effecten van het gekozen bosonderhoud op de verschillende roofvogels.

Waar

Landgoed Oostbroek

Bunnikseweg 39

3732 HV De Bilt

Nederland

Wanneer

Dinsdagavond 27 november 19.30 t/m 21.00.
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15

Kosten

Gratis

Aanmelding

Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl