Activiteiten & Actueel

Lezingen van Groei&Bloei Deurne/Venray

We organiseren ieder jaar zo’n 8 lezingen over verschillende tuinonderwerpen: planten, tuinen, tuinontwerpen, vermeerderen, etc. Alle aspecten van tuinieren komen aan de beurt. Iedere keer weer verrassend en een bron van inspiratie voor veel van onze leden.

De lezingen worden gehouden in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg op de tweede woensdagavond van de maand van 20.00 tot ca. 22.30u. 

Natuurlijk is er een gezellige koffiepauze en vaak krijg je ook een Plant van de Maand [link] mee.

Voor leden van Groei&Bloei zijn de lezingen gratis, niet-leden betalen € 4,-; scholieren betalen € 2,50.

Lezing en nieuwjaarsborrel 9 januari ‘De schoonheid van de planten vóór en na de bloei’ door Marcel de Wagt

Kweker Marcel de Wagt houdt zijn lezing over “De schoonheid van de planten vóór en na de bloei”. Hij spreekt in ieder geval uit eigen ervaring want in zijn kleinschalige kwekerij worden ruim 800 niet alledaagse planten op een natuurlijke en ambachtelijke wijze gekweekt. Respect voor de natuur staat daarbij bovenaan. Hij heeft zijn sortiment op specifieke planteneigenschappen samengesteld, zodat hij voor vrijwel de meest uiteenlopende tuinen of potten planten kan adviseren. De kleinschalige kwekerij ligt aan de rand van het Noord-Limburgse dorp Ven-Zelderheide (gemeente Gennep), op een kleine drie kwartier rijden van Deurne.

We raden iedereen aan eens een kijkje te gaan nemen. Het is ook een mooie plek. De kwekerij is inmiddels door een beukenhaag omgeven zodat het er fijn vertoeven is op het terras met een kopje koffie of thee. Vanaf 29 maart is de kwekerij weer open voor het publiek.

En natuurlijk kun je alvast op zijn website (opvallendeplanten.nl) kijken, je kunt dan ideeën opdoen voor het optimaliseren van je borders.

Na de lezing toasten we op het nieuwe jaar met een feestelijk aangeklede nieuwjaarsborrel.

Jaarvergadering en lezing 13 februari

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt je bij dezen van harte uit om op woensdagavond 13 februari 2019 om 20.00 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2, Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen

Aansluitend kun je luisteren naar een lezing; we hebben daarvoor van de heer Fred van Ammelrooij uitgenodigd die komt vertellen over “Sterrenkunde, planeten en verder…”

Het programma voor het eerste gedeelte van deze avond ziet er als volgt uit: 

 • Opening 
 • Het verslag van de penningmeester over het jaar 2018
 • Het verslag van de kascontrolecommissie; benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 • Het verslag van de activiteiten in 2018 van onze afdeling
 • Bestuurssamenstelling

Willy Nouwen en Mieke van Stratum zijn beiden aftredend. Mieke is niet herkiesbaar, Willy stelt zich wel herkiesbaar. Anja Houben en Antoinette Knoet-Michels zullen door het bestuur als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Ook de leden kunnen eventuele nieuwe kandidaten voorstellen. Deze kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (13 februari) worden aangemeld. De aanmelding moet vergezeld gaan met een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.

 • De privacyverklaring Deurne/Venray 

Deze verklaring wordt het goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Hierin staat uitgebreide informatie over de manier waarop onze vereniging met persoonsgegevens omgaan. Je vindt de tekst onder Home >Bestuur> Privacyverklaring Deurne-Venray.

Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. (0493 – 315430 Mieke van Stratum

 • Rondvraag 

Na afloop van de vergadering huldigen we de jubilaris die 25 jaar lid is van onze vereniging.

Lezing 13 maart 2019 ‘Pioenen in volle bloei’ door Ruud Warmerdam

Op woensdag 13 maart staat de lezing “Pioenen in volle bloei” door Ruud Warmerdam op het programma. 

Ruud Warmerdam is een grote naam in de Pioenenkweek. In zijn eigen woorden: “Liefde voor het geslacht Paeonia en passie in onze pioenenactiviteiten, dat is waar wij voor staan. Onze familie is altijd al helemaal verslingerd geweest aan pioenen; Warmerdam Paeonia staat voor 4 generaties en ruim 100 jaar ervaring in de pioenenteelt."

Pioenen zijn er in alle kleuren en vormen. Natuurlijk is er een enorm assortiment ‘normale’ pioenen, maar ook steeds meer spectaculaire hybriden en niet te vergeten, de boompioenen. In mei en juni zijn hun imposante bloemen echte blikvangers in de tuin. Pioenkweker Ruud Warmerdam zal ons meenemen in de wereld van de Pioenen en tips geven voor jarenlang bloeiplezier. Natuurlijk kun je alvast kijken op zijn zeer informatieve site: www.paeoniapassion.com

We beginnen om 20.00 uur; Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AP Deurne.

Lezing 10 april 2019 ‘Verrassingen in de schaduw’ door Hub Driessen

De aangekondigde lezing op 10 april “Gevolgen en kansen van klimaatverandering voor bomen’ door Henny Kuppen kan helaas niet doorgaan wegens een onverwachte gebeurtenis in de familiesfeer.

Gelukkig hebben we Hub Driessen bereid gevonden om een van zijn lezingen op die avond voor ons te komen geven. Leden, die een van de eerdere lezingen van Hub hebben meegemaakt, weten dat Hub een boeiende verteller is én dat zijn fotomateriaal van een enorme schoonheid is.

Zijn lezing heeft als titel: “Verrassingen in de schaduw” 

Iedere tuin heeft, in meer of mindere mate, schaduw. Deze schaduw kan van nature voorkomen door aanwezige bomen of gebouwen.

Ook in een nieuw aangelegde tuin zullen na enkele jaren schaduwplekken ontstaan, mits de tuin goed aangelegd is.

Schaduw in een tuin is onmisbaar. Hoe komt het dan toch dat men nog heel vaak medelijden heeft met tuiniers met schaduw?

Want nog altijd heerst het veelgehoorde misverstand: “In schaduw wil niks groeien en dan kun je er toch geen mooie tuin maken”!?!?!?

Deze lezing zal u laten zien dat er, met enig overleg en moeite, van elke schaduwplek iets moois te maken valt en dat er onder de vele schaduwplanten echte juweeltjes zitten die het ook in onze tuin goed doen.

Aan bod komen

 • Soorten schaduw / regenschaduw / worteldruk
 • Opsnoeien bomen en struiken
 • Bodembewerking / bodemverbetering / bemesting
 • Planten voor zware schaduw
 • Bodembedekkers
 • Bijzondere schaduwplanten

Lezing 8 mei 2019, ‘De levende tuin’ Egbert Roozen

Voor de ledenavond op woensdag 8 mei 2019 hebben we de heer Egbert Roozen uitgenodigd, (directeur van Branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners VHG).

Groen is steeds duidelijker in beeld als oplossing bij allerlei maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan. Het klimaat verandert, de biodiversiteit staat onder druk en de zorgkosten rijzen de pan uit. Als we niets doen, neemt de kwaliteit van onze leefomgeving verder af en worden we steeds vaker met een vorm van financiële, economische, ecologische of sociale schade geconfronteerd. Steeds vaker zien we gelukkig dat de groene sector, gesteund door wetenschappelijk onderzoek, werkt voor bijvoorbeeld wateropvang op piekmomenten, het tegengaan van hittestress en het afvangen van fijnstof.

Er worden nieuwe concepten ontwikkeld voor onder andere groene tuinen, groene schoolpleinen en groen in het ziekenhuis. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de rol van de groene sector in de circulaire economie.

Op onder meer deze punten zal Egbert Roozen tijdens zijn lezing ingaan.

meer

Laat je inspireren door een lezing.

‘Een tuin die af is, is dood.’ Een uitspraak van de Engelse schrijver H.E. Bates die toch wel erg veel waarheid bevat. Een tuin is altijd in beweging. Oude planten er uit, nieuwe er in, een andere indeling. Bij de lezingen die we organiseren kun je volop inspiratie opdoen om jouw tuin levend te houden. Maar ook als je niet van plan bent om je tuin aan te passen, is een lezing vaak interessant en zeker altijd gezellig. Je bent van harte welkom!

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915