Activiteiten & Actueel

Algemene Ledenvergadering 2019

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden 
maandag 25 februari om 20.00 uur  
OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft.

De zaal is open vanaf 19.30 uur waar de stukken voor u klaar liggen. Indien u de stukken thuis wilt ontvangen meldt u dit per email aan: pgklandermans(at)gmail.com .

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1.        Opening, vaststelling van de Agenda en Mededelingen

2.        Notulen van de Algemene ledenvergadering van 5 maart 2018

3.        Verslag van de Kascommissie

4.       Jaarverslag 2018

5.        Bestuurssamenstelling

6.        Lopende activiteiten

7.      Rondvraag

8.       Sluiting van de ALV

Na de Pauze: Groene apps op de telefoon

Tegenwoordig zijn er allerlei handige apps, waarmee je planten kunt identificeren aan de hand van een gemaakte foto. Welke groene apps zijn er, wat zijn de mogelijkheden ervan en ….. hoe zet ik ze op mijn telefoon. Er is b.v. ook een G&B plantenzoeker.  Er zal een uitleg en instructie zijn over een en ander en we wisselen ervaringen uit.

 

 

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923