Activiteiten & Actueel

Voorwaarden aan- en afmelden excursies

Algemeen

Voor alle activiteiten, georganiseerd door de excursiecommissie, dient men zich middels het aanmeldingsformulier op de website www.gooi-noord.groei.nl  aan te melden.

Zodra de betaling van de betreffende excursie op het rekeningnummer* van de excursiecommissie is bij geschreven, is de deelname aan de excursie definitief.

 

Halve en hele dagexcursies

Halve en hele dagexcursies dienen uiterlijk 6 weken van te voren betaald te zijn*. 

Annulering kan kosteloos tot 6 weken voor vertrek, daarna is restitutie mogelijk van 60% tot 1 week vóór vertrek. 

 

Meerdaagse excursies

De reis gaat door bij minimaal 30 personen (max. 40 personen).

Deelname is definitief wanneer de reissom is overgemaakt.

De reissom dient uiterlijk 8 weken vóór vertrek te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van de excursiecommissie*.

 

* NL 13 INGB 0005 2525 30 t.n.v. Excursiecommissie KMTP Gooi Noord te Bussum, onder vermelding van naam en reis. (Tenzij anders vermeld op het aanmeldingsformulier van de reis.) 

• U dient zelf een reis-bagage-, ziektekosten- en ongevallenverzekering, alsmede een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door een deelnemer, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

1. Bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek:  € 30,00. 

2. Bij annulering van 8 - 6 weken voor vertrek: € 50,00.

3. Bij annulering van 6 - 4 weken voor vertrek: € 50% van de reissom.

4. Bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

5. Voor vliegreizen geldt dat eenmaal geboekte tickets 'non refundable' zijn, d.w.z. bij annulering ervan het volledige bedrag van het ticket, excl. de veiligheidstoeslag en luchthavenbelasting) voor rekening van de deelnemer komt. 

 

 

• Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan deze reiziger op verzoek van de reiziger vervangen worden door een ander persoon. Dit verzoek dient uiterlijk 7 dagen vóór vertrek te worden ingediend, dan wel zó tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

• Deze regel is niet van toepassing bij vliegreizen.

 

N.B.

• U dient er rekening mee te houden dat niet alle tuinen geschikt zijn voor rollator, rolstoel, scootmobiel.

• Bent u minder mobiel of slecht ter been, dan wordt u verzocht om zelf voor begeleiding te zorgen. Het is tijdens een excursie of meerdaagse reis niet mogelijk om u binnen de groep van begeleiding te voorzien.

 

Februari 2019.

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 

meer
23
Aug
De geur van succes - Blik op de Tuin no. 916
23
Aug
voor t eerst parkieten aan mn plant