Activiteiten & Actueel

dinsdag 12 maart - Jaarvergadering G&B

Locatie:
Dorpshuis De Geist
Vinkenlaan 7, St. Pancras

Aanvang:
19.30 uur

Toegang:
Leden van Groei & Bloei, afdeling Alkmaar e.o.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 12 maart 2018
3. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
4. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
5. Bestuursverkiezing
        Annemieke van Steenbergen treedt af als secretaris en
        Maureen Bekker wordt voorgedragen als secretaris.
6. Presentatie sociaal jaarverslag 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting

De vergaderstukken liggen ter inzage voor aanvang van de vergadering. Indien u de stukken eerder wilt ontvangen, dan kunnen deze vanaf een week voor de ALV worden opgevraagd bij de secretaris (info@alkmaar.groei.nl).

Na afloop van het formele gedeelte, bieden wij de leden een workshop bloemschikken aan. Alle materialen worden verzorgd; iedereen gaat me een leuk bloemstukje naar huis.
Om een inschatting te hebben van het aantal deelnemers en de materialen die we moeten inkopen, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via info(at)alkmaar.groei.nl.

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915