Activiteiten & Actueel

Jaarverslag 2018

    

          

Jaarverslag 2018

 

KMTP/Groei & Bloei afdeling  Arnhem e.o.

 

Dit verslag geeft een overzicht van hetgeen er in het jaar 2018 in onze vereniging is gebeurd.

 

In 2018 vierden wij ons 145 jarig bestaan.

Ter gelegenheid daarvan hebben wij aan de campagne Bomen voor Koeien 2018, georganiseerd door de Stichting wAarde i.s.m. Vroege Vogels, 145  bomen geschonken, zodat koeien (vooral in de steeds warmer wordende) zomers in de schaduw kunnen staan.
De leden die onze ledenavonden bezochten in september, oktober en november ontvingen een schaartje ter gelegenheid van dit 29ste lustrum.

Traditiegetrouw  kregen alle leden van onze afdeling in januari het mooi uitgevoerde Jaarprogramma 2018 thuis gestuurd.  Een boekje met daarin een overzicht van alle activiteiten, een uitgebreide beschrijving van die activiteiten en daarnaast alle algemene informatie die nodig is om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van onze afdeling.

Inmiddels zijn de pop-upexcursies, waarmee wij begonnen zijn in 2016 een vast onderdeel geworden van ons excursieprogramma. Datum en tijd worden ongeveer een week van te voren via de nieuwsbrief meegedeeld, zodat goed weer verzekerd is. Ook dit jaar was de belangstelling uitstekend. 

Ledenaantal

Het ledenaantal per 1 januari 2018 was 277; per 31 december 2018 was dat 283. Er meldden zich door het jaar heen 67 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 60 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
In tegenstelling tot vorig jaar, toen er een daling te zien was in het ledenaantal is er nu een lichte stijging. Mede door mee te doen met landelijke acties en aanwezig te zijn op tuinbeurzen proberen we actief leden te blijven werven.

 

Het  bestuur bestond uit:

Lydia Littel  -  voorzitter

Ellen van den Akker  -  secretaris           

Ruud Kalse  -  penningmeester                            

Ans Hafkamp  - website en pr                                                                  
Els de Weijer  -  ledenavonden
Hanneke Limburg(t/m19 februari 2018)  -  workshops        
Jeltine Jungheim (v/a 19 februari 2018)   - workshops
Margreet Kwik  -  excursies

Hanneke Limburg legde na ruim tien jaar bestuurslid te zijn geweest haar functie neer.

Jeltine Jungheim is tijdens de Algemene Vergadering van 19 februari 2018 benoemd tot haar opvolger.

 

Het bestuur kwam in 2018 tien keer bijeen.

Reglement inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze afdeling is door KMTP/Groei&Bloei  geïnformeerd over de handelswijze met betrekking tot de uitvoering van het reglement AVG. Om de optimale privacy van onze leden te waarborgen zijn deze adviezen opgevolgd.

 

Wij waren vertegenwoordigd bij de volgende bijeenkomsten:

Rayonraad Gelderland – Zuid
Vergadering 11 april 2018

Inspiratiedag Nationale Tuinweek

De commissie Nationale Tuinweek organiseerde op donderdag 22 november 2018 een inspiratiedag voor de Nationale Tuinweek 2019 bij de Koninklijke Ginkel Groep in Veenendaal.

Het thema van de Nationale Tuinweek, die volgend jaar van 8 t/m 16 juni 2019 gehouden wordt is
 'De Levende Tuin'.

Samenwerking met andere groenorganisaties:

IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid). Geregistreerde leden konden deelnemen aan elkaars activiteiten tegen het voor de respectievelijke leden geldende tarief.

Groen Forum Arnhem
In het Groenforum zitten de groene organisaties van Arnhem. Zij wisselen kennis uit en schrijven indien nodig een gezamenlijke reactie naar de gemeente Arnhem en andere overheidsinstanties over groene onderwerpen.  

 

Samenstelling Commissies:

Commissie Workshops:  Hanneke Limburg (t/m 19 februari 2018) Jeltine  Jungheim, Dinie Broer, 
Gerdie Hermsen

Commissie Open Tuinendag: Lydia Littel, Els de Weijer, Ymkje Wiersema, Ellen van den Akker

Commissie Ruilbeurzen: Ellen van den Akker, Marjo Krijnen

Commissie Excursies: Margreet Kwik, Ans Hafkamp, Marijke de Nes, Ruud Kalse,

Commissie Website en PR: Ans Hafkamp, Ellen van den Akker

Commissie Ledenavonden: Els de Weijer, Margreet Kwik, Afke Wiersema, Anne Kutsch Lojenga    

Commissie Steile Tuin: Jeltine Jungheim, Gerdie Hermsen, Trudy Schut


Kascommissie: (t/m 19-02-2018)  Diny Broer, Liesbeth Dessens, José Faassen
                               (v.a. 20-02-2018)  Liesbeth Dessens, José Faassen, Cees Brussé

 


Nieuwsbrief en Website

De digitale nieuwsbrief werd maandelijks verstuurd. Extra nieuwsbrieven werden verzonden voor de pop-upexcursies, de Open Tuinendag en sommige workshops.

De nieuwsbrief werd verstuurd naar 240 leden. Zeventien lezers ontvingen de nieuwsbrief  zonder lid te zijn.

Onze website werd veelvuldig bezocht. Men vond er informatie over actuele zaken, verslagen en foto’s van activiteiten enz. We waren ook actief op Facebook.

Bijeenkomst bestuur en commissies

Op zaterdag 15 september 2018 van 14.00 tot 17.00 uur  werd als dank voor de inzet in het afgelopen jaar aan alle bestuurs- en commissieleden de workshop ‘Een Vogeldrinkschaal maken’ o.l.v. Lydia en Margreet aangeboden. Het was een groot succes. Na afloop was er een gezellige samenzijn; twaalf bestuurs- en commissieleden waren aanwezig. Voor de drie afwezigen werd ook een schaal gemaakt.

 

Wij namen deel aan:

·      Arnhem Tuiniert  i.s.m. Molenplaats Sonsbeek, tuinmarkt rondom de Molenplaats Sonsbeek op 27 mei 2018

·      Actie Tegel eruit, Plant erin i.s.m. Intratuin Arnhem op 23 juni 2018

·      Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op landgoed Rosendael op 21 juli 2018

 

De volgende activiteiten werden in 2018 door bestuur en commissies  georganiseerd:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Ledenavonden
  • Ruilbeurzen
  • Workshops/cursussen
  • Excursies
  • Open-Tuinendag

 

Hieronder een korte beschrijving van bovengenoemde activiteiten:


Nieuwjaarsbijeenkomst en Ledenavonden

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst was op 20 januari in de Stadsvilla Sonsbeek te Arnhem.
Na een welkomstwoord door voorzitter Lydia Littel, gaf Tinka Chabot  een presentatie over de geheimen van het snoeien. Zij heeft zich gespecialiseerd in het esthetisch snoeien van heesters en bomen. Zij is vakbekwaam hovenier, heeft de opleiding Bosbouw gedaan en heeft een jarenlange ervaring in het snoeien. Ze noemt zichzelf 'de luie hovenier' en legde ons uit waarom.
Tinka liet ons tijdens deze lezing ‘snuffelen aan het snoeien’.

Er waren zo’n 65 bezoekers, die allen bij vertrek een tasje met drie Primula’s ontvingen.

De zes ledenavonden vonden plaats in Bezoekerscentrum de Molenplaats (voorheen bezoekerscentrum Sonsbeek) Zijpendaalseweg 24 a Arnhem en werden goed bezocht


19 februari         Algemene Vergadering en lezing: Helleborus, Kerstroos of Lenteroos, de eeuwige favoriet van plantenliefhebbers door Hans Kramer, kwekerij De Hessenhof.

Voorafgaand aan de lezing werden de leden die 50 en 25 jaar lid van onze afdeling waren toegesproken door de voorzitter. Zij ontvingen een bos bloemen en een toepasselijke attentie.
Degenen die 50-jaar lid waren ontvingen daarbij nog een zilveren trouwe ledenspeldje en een oorkonde.

De jubilarissen waren: mw. H. Huibers-van Neck en dhr. G. Bosman, 50 jaar lid en mw. A.H.M. van Es en mw. H.A. van Vliet-van Beukelen 25 jaar lid. Dhr. E.E. Allefs 50 jaar lid is thuis bezocht.

19 maart  - Lezing
Olga van Ekelenburg van kwekerij Olgarden, Slingers in de tuin 

14 mei  - Lezing Ineke Radstaat van de Vlinderstichting, Meer vlinders in de tuin
17 september  -  Lezing Monique Bruins Slot van St. Tuinen Mien Ruys, De tuinen van Mien Ruys

22 oktober  - Lezing Sander Sanders, Pompoenen, een lust voor het oog, een streling voor de tong. 
19 november  -    Lezing Maria Driessen kunsthistoricus,  Natuurlijk ingelijst, over het landschap in de schilderkunst  

 

Ruilbeurzen

De voorjaarsruilbeurs werd gehouden op 14 april in de tuin van Trudy Schut.
De weersomstandigheden waren goed en de belangstelling groot.
De  najaarsruilbeurs op 6 oktober was eveneens in de tuin van Trudy Schut. Het was
mooi weer, gezellige sfeer en druk bezocht.

Workshops/cursussen

De vijf workshops werden goed bezocht. De deelnemers waren over het algemeen zeer enthousiast over het gebodene.
27 maart            
Lenteschikking, Annemarie van Velzen

21 april                Werken in de Steile Tuin in park Sonsbeek  o.l.v. Rudie Gies

26 mei                 Water in de tuin, een teil vullen met waterplanten o.l.v. Bart Kelderman

22 augustus       Zomerbloemen  o.l.v. Annemarie van Velzen

29 september   Herfstschikking o.l.v. Anke Pols
13 december    Kerstversiering  o.l.v. Annemarie van Velzen

Excursies

10 februari         Pop-up excursie Helleborusdagen, kwekerij De Hessenhof

12 mei                 Bezoek aan Tuinmarkt Beervelde in Belgie i.s.m. De Tuinreisclub

19 mei                 Excursie naar Kwekerij Van der Velde te Heerde

20 juni                 Pop-up excursie Ars Longa in Drempt

7 juli                     Eéndaagse busreis naar het Groene Hart i.s.m. De Tuinreisclub

13 september   Twee tuinen in Apeldoorn:

De tuin van Ine Versteegh en de cottagetuin ‘Bellefleur’ van Ineke Kuijpers

 

Open Tuinendag  

Deze was dit jaar op zondag 10 juni. Er waren negen tuinen te bezichtigen, drie in Arnhem en zes in Oosterbeek. Het was prachtig weer en er waren veel bezoekers. In sommige tuinen zijn wel meer dan 150 mensen geweest. Er hebben zich zes nieuwe leden aangemeld.

 

                                          

 

In de bijlage Evaluatie Jaarprogramma 2018 vindt u een uitgebreid overzicht van alle door ons georganiseerde activiteiten in 2018

 

 

 

 

                                                             

meer
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver