Diversen

Lezing Piet Boersma 24 januari

Wanneer het koud is en buiten de sneeuw zich ophoopt op de straten is de presentatie van Piet Boersma bijna een hallucinerende ervaring. Tussen buiten en binnen kon er geen groter verschil zijn. Er kon er kijkend naar het aantal stoelen ook echt niemand meer bij op 24 januari.

Voor een buitenstaander moet het een vreemd gezicht geweest zijn, wij allemaal met de meest vreemdsoortige brillen op in een ervaring die je er aan de buitenkant niet aan af zag. De tuinen, planten, huizen en kastelen kwamen letterlijk bij je binnen, waren grijpbaar dankzij de 3d. Ik begreep dat er maar heel weinig van deze camera’s gemaakt waren die deze beelden kunnen maken. In ieder geval was één van deze camera’s in goede handen van Piet Boersma. Hij leidde ons door de mooiste tuinen van Engeland en liet kastelen en huizen van binnen zien. Engeland blijft het eldorado voor de tuinliefhebbers, op zo’n avond word je daar nog weer eens in bevestigd. Wel heb ik zelf met tuinreizen gemerkt dat vooraanstaande tuinen wel een zaak van de upper class zijn en gelukkig ook voor de landelijke verenigingen voor het behoud van tuinen en kastelen. Leuk idee dat als iemand van ons een tuin heeft hij zich tot de upper class mag rekenen, maar dan wel van één die iedereen ten goede komt als je bijvoorbeeld kijkt naar onze provinciale tuinestafette.

Jaarvergadering op dinsdag 19 februari 2019

 

Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
- Benoeming nieuwe kaskommissie.
7 Bestuur: aftredend Anneke Duijnisveld; niet herkiesbaar 
8 Welkom nieuw bestuurslid
9 Rondvraag.
10 Sluiting


Jaarverslag 2017 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.

Het bestuur
Voorzitter                                    Koos Dijksterhuis
Secretaris                                    Rika Zuidveld
Penningmeester                           Tineke Ellen   
Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken            Lidy Smit
Website                                      Arnold Duijnisveld                                  

Aantal  leden 
Op 1 januari 2017 waren er 177 leden.
Op 1 januari 2017 zijn er 179 leden
Er komen steeds nieuwe leden bij, geen achteruitgang en dat is goed nieuws.

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:

21 februari        Jaarvergadering met Jaap Kloosterhuis  over Rottumeroog en Rottemerplaat en de Oostelijke Waddenzee   
23 maart           Lezing en diapresentatie door Piet Zonneveld   Acanthussen en Alliums  
11 April             Lezing en diapresentatie  Watze Bokma    
22 April             Busreis naar de Keukenhof                        
13 mei               Stekjesmarkt te Garrelsweer
5 en 6 augustus  Open tuinen weekend
20 september     Bloemschik demonstratie door Anja Koning
24 oktober         Lezing en beamerpresentatie Harry Pierik 
17 november     Lezing  en diapresentatie   Rix Langeveld met natuurlijk tuinieren
18 december     Kerstschikking onder leiding van Aging Salvadora                         
23 januari          Lezing en diapresentatie  Jasper Helmantel            
Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 45 personen. 

Bloemschikken 

Ook in 2017 is een cursus bloemschikken olv Janneke Biemond gestart, aantal deelnemers 12. Dit aantal was voldoende om de cursus in het ASWA-gebouw te organiseren. Voor leden en niet-leden met minder ervaring in het bloemschikken was er in het voorjaar  2 x en in het najaar 2 x  een workshop georganiseerd met als docent Linda Eising. Dat ook deze workshops in een behoefte voorzien blijkt uit het stijgende aantal deelnemers: nl in het voorjaar van 2017 gemiddeld 17 deelnemers, in het najaar gemiddeld 19 deelnemers. In maart en april staan ook weer workshops olv Linda Eising gepland  (5 maart en 9 april 2018)
Op de Tuin en Sfeer beurs 2017 van 18 tot 21 februari hebben we met een aantal personen bloemstukken gemaakt  en de  bloemstukken werden verkocht. Ook deden we aan leden werving, er zijn in die 4 dagen totaal 22 nieuw leden ingeschreven. 
De jaarlijkse ‘Open Tuinendagen’ werden op 5 en 6 augustus gehouden. In het weekend was het prachtig weer, we hebben dan ook genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag  was het iets minder druk ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers.. 
Er waren zelfs mensen uit Duitsland, Noord-Holland, Limburg, Drenthe, zij waren allemaal enthousiast  over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. 

We mogen dan ook terug kijken op een zeer geslaagd weekend.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

Appingedam, januari  2018
Voorzitter                                                           Secretaris
Koos Dijksterhuis                                            Rika Zuidveld 

Verslag stekjesmarkt

 

Traditiegetrouw hadden wij als Groei en Bloei afdeling Appingedam Delfzijl ook dit jaar weer onze stekjesmarkt in de schuur van Arnold en Anneke. Vrijdag konden de planten worden aangeleverd en zaterdagmorgen worden de schuurdeuren geopend op een moment waarop al veel belangstellenden zich bij de deuren bevonden. Een mooi moment als dan de schuur opeens bevolkt wordt door een heel aantal belangstellenden.

De laatste jaren tellen wij meer dan duizend planten (ook dankzij Gea). En de resultaten liegen er niet om. Meer dan duizend euro bleef er het afgelopen jaar voor de clubkas over.  Ook dankzij de resultaten van de “koffietafel” natuurlijk met de cake en appeltaart van Elly en Rika.

Maar na al die jaren wordt de organisatie voor Arnold en Anneke te zwaar, wij hebben ook al heel lang van hun faciliteiten gebruik mogen maken, en vandaar dat wij op zoek moesten naar een vervangende locatie. 

Dat is gelukkig gelukt, het komende jaar wordt dat boerderij

 ‘De Diek’n’ in Zeerijp.


 

 

Verslag Open Tuinen Estafette

Op 6 en 7 juli was onze afdeling aan de beurt voor de tuinestafette die georganiseerd wordt door het rayon Groningen. Vanuit ons bestuur is het vooral Rika die daar de nodige tijd en energie in stopt. En met resultaat. Dit jaar voor onze afdeling een prachtige tijd, begin juli, en prima weer.

De opkomst was er dan ook naar, veel mensen hebben genoten van de tuinen die open waren. Vooral  daar waar een concentratie van tuinen te vinden is waren in trek. Als deelnemer ervaren wij wat voor impact zo’n weekend heeft op je werkzaamheden. 

Hoewel er niet zozeer sprake is van concurrentie en elke tuin weer anders is wil je toch goed voor de dag komen. En dat kost in de week daarvoor best veel tijd. Voordeel is natuurlijk dat je daarna de tuin goed op orde hebt. Grappig is om te constateren hoe verschillend mensen tuinen beleven. De één gaat op de individuele planten af en de ander gaat het alleen maar op de beleving van de tuin. De één kun jij als tuinliefhebber nog veel van leren en de ander kun jij nog heel wat bijbrengen. De één heeft absoluut geen belang bij uitleg en de ander wil liever geen stap zonder jou verzetten.C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\WLMDSS.tmp\WLM46BA.tmp\20190626_121205.jpg

Interessante gesprekken levert zo’n dag altijd op en het opfrissen van je Duits ook. Want wat ons opvalt de laatste jaren is dat het aantal bezoekers uit Duitsland (vaak net over de grens) aan het  toenemen is. Volgend jaar zijn wij later in het jaar en zal de beleving van de

tuinen weer van een andere orde zijn. Er mee doorgaan gaat het rayon zeker, sterker nog dit ooit in Groningen ontstane initiatief krijgt nu zelfs landelijk navolging in een aantal provincies.

Wij willen dan ook alle deelnemers die hun tuin hebben open gesteld hartelijk bedanken en hopelijk tot het volgende jaar.


Koos Dijksterhuis


 

 

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923