Diversen

Kijken naar bermbloemen

Lezing van 8 februari 2012 door de heer Udo Tenge

Na zijn pensionering is de heer Tenge zich gaan verdiepen in de bermnatuur in zijn eigen woonomgeving: Nieuwegein. Hij bezocht de oevers van de Lek, de uiterwaarden, populierenbosjes, hakhoutbosjes en grienden. Daarnaast ging hij naar het IJsselbos, sloten en andere watertjes, talrijke bermen en wegranden. Hier vond hij honderden verschillende planten en grassen. In Nieuwegein zijn ongeveer 40 tot 45 verschillende grassoorten en een geschat aantal van 300 tot 400 wilde planten aangetroffen.

Omdat de bermen maar enkele keren per jaar gemaaid worden is het mogelijk dat zich daar zoveel verschillende planten uitzaaien. De variatie van de begroeiing is afhankelijk van de grondsoort. Op kleigrond komen andere plantensoorten voor dan op zandgrond. Daar waar klei zich mengt met zand ontstaat zavelgrond en dit levert ook weer bijzondere planten op.

De heer Tenge heeft alle aangetroffen planten vastgelegd met een digitale camera en is ze thuis door middel van een flora gaan determineren. Hij heeft zijn bevindingen vervolgens vastgelegd in een prachtige digitale flora.

Tijdens de lezing liet de heer Tenge ons een scala aan subliem gefotografeerde bermplanten zien, o.a. Smeerwortel, Haagwinde, Dovenetel, diverse Klavers, Walstro, Koekoeksbloem, diverse Ooievaarsbekken, Kaasjeskruid, Kamille, Moederkruid, Wilde Bertram en vele andere. Tevens kwamen er verscheidene grassen aan bod.

Als u meer over deze planten wilt weten kijkt u dan op de website www.natuurnieuwegein.nl. U vindt daar naast bermbloemen en grassen ook nog varens en paddenstoelen.

In het Opens external link in new windowfotoalbum ziet u meer foto's die tijdens deze ledenavond gemaakt zijn.

Naar boven

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915