Groentips & Groeninfo

Patentkali voor sterk groen

Patentkali is een mengsel van zwavelzure kali met kieseriet (MgSO4). Deze meststof is noodzakelijk voor elke vaste planten border, en ook voor bol- en knolgewassen en rozen. Patentkali verstevigt planten en maakt ze beter bestand tegen allerlei ziekten.

Na juli moet je de tuin eigenlijk niet meer bemesten met stikstof. Als je dat wel doet, dan stimuleer je groei in het late najaar; de planten hebben dan tijd tekort om voor de winter nog goed af te harden. Jong zacht hout bevriest snel en dat vormt een gemakkelijke toegang voor allerlei schimmelziekten.

Geef daarom liever patentkali in de periode juli – september. Strooi ongeveer 50 gram patentkali per vierkante meter tussen de planten. Kali zorgt ervoor dat je planten vóór de winter goed afrijpen.

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver