Groentips & Groeninfo

Groeien doe je niet zomaar

De Bodem

Zoals het ook bij de pizza is, is de bodem van de tuin het belangrijkst. Heeft de bodem geen goede structuur, geen goede waterdoorlatendheid en een onvoldoend luchthuishouding dan zal het tuinieren op een teleurstelling uitlopen. Voor een actief bodemleven is voldoende organische stof in de grond nodig. Organische stof is nodig voor een betere lucht-  en waterhuishouding. Met onvoldoende organische stof zal er onvoldoende bacterie-activiteit zijn en zal er onvoldoende voeding beschikbaar zijn voor de plant. Koemest en Vivimus universeel zijn grondverbeteraars met een hoog organische stof gehalte. Hiermee activeer je het bodemleven. Koemest  is een goede bodemverbeteraar, maar geeft onvoldoende voeding voor de plant. Zie dit dus niet als plantenvoeding!

Leo Groenleer van DCM heeft over tuinieren met natuurlijke grondstoffen een boeiende lezing gehouden. Natuurlijk vond hij de DCM bodemverbeteraars het beste product voor de tuin, maar hij benadrukte dat je, als je producten koopt voor bodemverbeteraars, je zeker goed op de zuurgraad moet letten. Dat begint al bij de aanschaf van planten. Je moet planten kopen die in je tuin horen, niet  de grond aanpassen aan de plant.

DCM organiseert 's zomers grondtestdagen. Er wordt getest op:
     •  zuurgraad van de grond
     •  voedingsbehoefte van de grond

Waar en wanneer? U kunt voor aanvullende informatie hierover en tuintips altijd op hun website terecht: www.dcm-info.nl.

Een samenvatting over zuurgraad, voeding en bemestingsschema's van uw tuin vindt u op deze pagina. Klik rechts op één van de keuzemogelijkheden.

Naar boven